Blog 1 -
 Kunstgras Kopen En In De Tuin Leggen  thumbnail

Kunstgras Kopen En In De Tuin Leggen

Published Jan 13, 24
4 min read


Bij gebruik van werktuigen nooit de afvoeropening naar omstanders toe richten of personen in de buurt van de in werking zijnde machine laten komen (voetbalschoenen kunstgras kind). Gebruik de machine nooit als schermen, afdekplaten of andere beveiligingsmiddelen zijn beschadigd of ontbreken (voetbalschoenen kunstgras kind). Zorg ervoor dat alle interlockschakelaars zijn aangebracht, correct zijn afgesteld en naar behoren werken

De motor met te hoog toerental laten draaien kan de kans op lichamelijk letsel vergroten. Voordat u de bestuurdersplaats verlaat: Stop de machine op een horizontaal oppervlak (voetbalschoenen kunstgras kind). Schakel de aftakas uit en laat de werktuigen zakken. wholesale artificial grass Netherlands. Zet de versnelling in de neutraalstand en stel de parkeerrem in werking. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje uit het contact

Controleer de machine op beschadigingen en voer alle benodigde reparaties uit alvorens deze weer te gebruiken; als de maaimachine abnormaal trilt (direct controleren) - voetbalschoenen kunstgras kind. Aandrijving naar werktuigen uitschakelen bij transport of als de machine niet in gebruik is - voetbalschoenen kunstgras kind. 45 Motor afzetten en aandrijving naar werktuigen uitschakelen: voor het bijvullen van brandstof; voordat u de maaihoogte instelt, tenzij die vanaf de bestuurderspositie kan worden ingesteldAls de machine met een brandstofafsluitklep is uitgerust, draai deze dan dicht als het maaiwerk voltooid is (voetbalschoenen kunstgras kind). U mag het maaidek nooit opheffen als de maaimessen draaien. Houd uw handen en voeten uit de buurt van de maaidekken. Kijk achterom en omlaag voordat u achteruitrijdt om er zeker van te zijn dat de weg vrij is

Koop Kwaliteit Kunstgras - Altijd Groen Met Kunstgrasdepot!

Gebruik de maaimachine niet als u onder de invloed van alcohol of drugs bent (voetbalschoenen kunstgras kind). Wees voorzichtig als u de machine inlaadt op een aanhanger of een vrachtwagen of uitlaadt. voetbalschoenen kunstgras kind. De bestuurder moet de eventueel bijgeleverde waarschuwingslichten laten knipperen als hij op de openbare weg rijdt, tenzij dit wettelijk is verboden

Als er zich brandstof in de tank bevindt, mag u de machine niet opslaan in een afgesloten ruimte waar brandstofdampen in contact met open vuur of vonken kunnen komen - voetbalschoenen kunstgras kind. Laat de machine eerst afkoelen voordat u deze opslaat in een afgesloten ruimte. Parkeer de machine niet in de nabijheid van een open vuur

Neem gemorste olie of brandstof meteen op. Vervang versleten of beschadigde onderdelen met het oog op een veilig gebruik. Als het nodig is de brandstoftank af te tappen, doe dit dan buiten - voetbalschoenen kunstgras kind. Let op dat bij machines met meer maaimessen andere messen kunnen gaan draaien doordat u een mes draait

Schakel de aandrijvingen uit, laat de maaidekken neer, zet het tractiepedaal in de neutraalstand, stel de parkeerrem in werking en zet de motor af (voetbalschoenen kunstgras kind). Verwijder vervolgens het contactsleuteltje en maak de bougiekabel los van de bougie - voetbalschoenen kunstgras kind. Wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de machine afstelt, reinigt of repareert

Kunstgras ArchievenU mag brandstof niet opslaan in de nabijheid van een open vuur - voetbalschoenen kunstgras kind. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak. Laat personeel dat niet bekend is met de instructies, nooit onderhoudswerkzaamheden aan de machine uitvoeren. Plaats onderdelen op kriksteunen indien dit nodig is. Haal voorzichtig de druk van onderdelen met opgeslagen energie

Maak eerst de minpool van de accu los en daarna de pluspool (voetbalschoenen kunstgras kind). Sluit eerst de pluspool van de accu aan en daarna de minpool. Wees voorzichtig als u de messen controleert. Omwikkel de maaimessen of draag handschoenen en wees voorzichtig als u onderhoudswerkzaamheden aan de maaimessen verricht. Messen mogen uitsluitend worden vervangen

Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Stel indien mogelijk de machine niet af terwijl de motor loopt - voetbalschoenen kunstgras kind. Laad de accu op in een open, goed geventileerde ruimte; doe dit niet in de buurt van vonken en open vuur. Haal de oplader uit het stopcontact voordat u deze aansluit op of losmaakt van de accu

56 Veilige bediening van de Toro Maaimachine De volgende lijst bevat veiligheidsinstructies die specifiek zijn toegesneden op Toro-producten, of andere veiligheidsinstructies die niet zijn opgenomen in de CEN-, ISO- of ANSI-normen - voetbalschoenen kunstgras kind. Dit product kan handen of voeten afsnijden en voorwerpen uitwerpen - kunstgras tapijt. Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig of mogelijk dodelijk letsel te voorkomen

Kunstgras

Draag geen tennisschoenen of gymschoenen als u de machine gebruikt. voetbalschoenen kunstgras kind. Het verdient aanbeveling veiligheidsschoenen en een lange broek te dragen. Dit is verplicht op grond van diverse plaatselijke veiligheidsvoorschriften en verzekeringsbepalingen. Houd handen, voeten en kledingstukken uit de buurt van bewegende onderdelen en de afvoeropening en de onderkant van de maaimachine als de motor draaitNiet te vol vullen. voetbalschoenen kunstgras kind. Controleer elke dag of de interlockschakelaars goed functioneren. voetbalschoenen kunstgras kind. Als een schakelaar defect is, moet u deze vervangen voordat u de machine gebruikt. Vervang om de twee jaar alle interlockschakelaars van het veiligheidssysteem, ongeacht of ze wel of niet naar behoren functioneren. Let goed op dat er voldoende ruimte boven de machine is (denk aan takken, deuropeningen, elektrische kabels) voordat u onder een object rijdt, en zorg ervoor dat u dit niet raakt

Latest Posts

Mkb Brandstof Tankpas

Published Jun 11, 24
5 min read

Camera Beveiliging Particulier

Published Apr 18, 24
5 min read

Speel Kunstgras

Published Feb 02, 24
6 min read